Gegevensbescherming
Gegevensbescherming en dataverwerking regelgeving
1.
DOEL VAN DE REGELGEVING
Het doel van dit Reglement is het vastleggen van de gegevensbeschermings- en gegevensbeheerprincipes die door Zoltán Kovács (zelfstandig ondernemer) (maatschappelijke zetel: Hongarije, 6500, Baja, Szabadság út 79. 3/16., fiscaal nummer: 60736998-2-23) worden toegepast en het gegevensbeschermings- en gegevensbeheerbeleid van het bedrijf.
Tijdens de werking van de website www.butorkovacs.hu (hierna: de Website) verwerkt Zoltán Kovács (hierna: de Dienstverlener) de gegevens van de bezoekers van de Website, de registranten en de klanten van de Website (hierna gezamenlijk Betrokken).
Het doel van dit Reglement is ervoor te zorgen dat op alle gebieden van de diensten die door de Dienstverlener worden geleverd, voor alle individuen, ongeacht nationaliteit of woonplaats, hun rechten en fundamentele vrijheden, in het bijzonder het recht op privacy, worden gerespecteerd bij de verwerking van persoonsgegevens (gegevensbescherming).
2.
NAAM VAN DE DIENSTVERLENER ALS GEGEVENSBEHEERDER
Naam:
Zoltán Kovács, zelfstandig ondernemer
Maatschappelijke zetel en postadres:
Hongarije, 6500 Baja, Szabadság út 79. 3/16.
Telefoonnummer: +36 30 504 9261
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Registratienummer gegevensbeheer:
NAIH-64780/2013
3.
REEKS VAN BEHEERDE PERSOONLIJKE GEGEVENS
3.1.
Offerte aanvraag
Bij de offerteaanvraag dient de Betrokkene de volgende persoonsgegevens te verstrekken:
Hun eigen of fictieve namen,
Mijn e-mailadres
3.2.
Technische details
Technisch vast te leggen gegevens tijdens de werking van het systeem: de gegevens van de inlogcomputer van de Betrokkene, die worden gegenereerd tijdens het gebruik van de dienst en die worden vastgelegd door het systeem van de Dienstverlener als een automatisch resultaat van de technische processen.
De gegevens die automatisch worden geregistreerd, worden automatisch gelogd bij het inloggen en uitloggen zonder een aparte verklaring of actie van de Betrokkene.
Deze gegevens mogen niet worden gekoppeld aan andere persoonlijke gebruikersgegevens, behalve in gevallen vereist door de wet.
Alleen de Dienstverlener heeft toegang tot de gegevens.
3.3.
Cookies
Tijdens de bezoeken aan de Website stuurt de Dienstverlener een of meer cookies - dwz een klein bestand met een string - naar de computer van de bezoeker, waardoor zijn browser uniek identificeerbaar zal zijn.
Deze cookies worden geleverd door Google en worden gebruikt via het Google Adwords-systeem.
Deze cookies worden alleen naar de computer van de bezoeker gestuurd wanneer de bezoeker bepaalde subpagina's bezoekt, dus wij slaan alleen het feit en het tijdstip van het bezoek aan die subpagina op, en geen andere informatie.
Het gebruik van cookies die op deze manier worden verzonden, is als volgt:
Externe serviceproviders, waaronder Google, gebruiken deze cookies om op te slaan of de Betrokkene eerder de website van de adverteerder heeft bezocht en als gevolg daarvan advertenties weer te geven aan de Affiliate op de websites van externe serviceproviders, waaronder Google.
De Betrokkene kan Google-cookies uitschakelen op de afmeldingspagina voor Google-advertenties.
(Dit kan de Betrokkene er ook op wijzen dat de Betrokkene op de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative ook cookies van externe providers kan blokkeren.)
Na de uitschakeling ontvangen zij geen gepersonaliseerde aanbiedingen van de serviceprovider.
Gebruikte cookies:
Tijdelijke (sessie) cookie: sessiecookies worden automatisch verwijderd na het bezoek van de Betrokkene.
Deze cookies worden gebruikt om de website van de Dienstverlener efficiënter en veiliger te maken, dus zij zijn essentieel voor het goed werken van bepaalde functies van de website of bepaalde applicaties.
Permanente cookie: de Dienstverlener gebruikt ook een permanente cookie voor een betere gebruikerservaring (bv. voor geoptimaliseerde navigatie).
Deze cookies worden voor een langere tijd opgeslagen in het cookiebestand van de browser.
De duur hiervan is afhankelijk van de instelling die de Betrokkene in zijn internetbrowser gebruikt.
Een cookie die wordt gebruikt voor een met een wachtwoord beveiligde sessie.
Winkelwagen cookie.
Beveiligingscookie.
Externe servers helpen om het websiteverkeer en andere webanalysegegevens onafhankelijk te meten en te controleren (Google Analytics).
Gegevensbeheerders kunnen gedetailleerde informatie verstrekken over de omgang met meetgegevens aan de Betrokkene.
Beschikbaarheid:
www.google.com/analytics
www.facebook.com
Als de Betrokkene niet wil dat Google Analytics de bovenstaande gegevens op de manier en voor het beschreven doel meet, installeer dan de add-on die dit blokkeert in uw browser.
De "Help" -functie in de menubalk van meeste browsers geeft informatie over hoe u cookies in uw browser kunt uitschakelen, hoe u nieuwe cookies kunt accepteren of hoe u uw browser kunt instrueren om een nieuwe cookie in te stellen, of hoe u andere cookies kunt uitschakelen.
3.4.
Algemeen gegevensbeheer met betrekking tot online offerteaanvraag
De offerteaanvraag is geheel gratis en kosteloos, en wordt verzonden naar het e-mailadres van de klant dat op het bestelformulier is vermeld.
De offerteaanvraag is alleen van toepassing op het product dat in de offerte wordt vermeld, op basis van de door de dienstverlener opgegeven parameters (maat, kleur, grondstoffen, leveringstermijnen en productietermijnen).
Het is mogelijk om de structuur van het product geheel of gedeeltelijk te wijzigen in verband met een andere offerteaanvraag.
Na de offerteaanvraag heeft de klant geen enkele verplichting.
Als er geen feedback op het aanbod wordt ontvangen, worden uw gegevens na 12 maanden verwijderd.
4.
RECHTSGRONDSLAG, DOEL EN WIJZE VAN GEGEVENSVERWERKING
4.1.
De gegevens worden verwerkt in verband met de internetinhoud op de website www.butorkovacs.hu op basis van de vrijwillige verklaring van de Betrokkene op basis van passende informatie, welke verklaring de uitdrukkelijke toestemming van de Betrokkene bevat voor het gebruik van zijn persoonlijke gegevens die tijdens het gebruik van de website zijn verstrekt.
De wettelijke basis voor gegevensbeheer is Wet CXII van 2011 (Infowet) Artikel 5, lid 1 a) punt betreffende het recht op zelfbeschikking van informatie en vrijheid van informatie op basis van de vrijwillige toestemming van de betrokkene en in overeenstemming met Wet CVIII van 2001 betreffende bepaalde aspecten van elektronische handelsdiensten en diensten van de informatiemaatschappij.
De Betrokkene geeft hun toestemming voor elke gegevensverwerking met het gebruik van de Website, met registratie of vrijwillige verstrekking van de gegevens in kwestie.
4.2.
Het doel van gegevensbeheer is om de levering van diensten die beschikbaar zijn op de website te waarborgen.
De Dienstverlener verwerkt de gegevens die door de betrokkene worden verstrekt voor een specifiek doel, alleen voor het uitvoeren van de bestelling, levering aan huis, facturering, of voor contact opnemen, en als de betrokkene zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief, dan voor het verzenden van een nieuwsbrief en het later bewijzen van de voorwaarden van het contract.
4.3.
Het doel van de automatisch vast te leggen gegevens is de productie van statistieken, de technische ontwikkeling van het IT-systeem en de bescherming van de rechten van de Betrokkene.
4.4.
De Dienstverlener mag de verstrekte persoonsgegevens voor andere doeleinden dan die beschreven in deze secties niet gebruiken.
Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden of autoriteiten is alleen mogelijk met voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de Betrokkene, tenzij wettelijk anders vereist.
4.5.
De Dienstverlener controleert de aan de Dientsverlener verstrekte persoonsgegevens niet.
De persoon die de gegevens heeft verstrekt, is als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte informatie.
Door het e-mailadres van een Betrokkene op te geven, bent u er ook verantwoordelijk voor dat alleen u de service gebruikt vanaf het opgegeven e-mailadres.
Met het oog op deze verantwoordelijkheid berust alle aansprakelijkheid in verband met het inloggen op een bepaald e-mailadres uitsluitend bij de Betrokkene die het e-mailadres heeft geregistreerd.
5.
DUUR VAN DE GEGEVENSVERWERKING
5.1.
De verwerking van bij de offerteaanvraag verstrekte persoonsgegevens vindt plaats nadat de offerteaanvraag is verzonden en totdat deze op verzoek is verwijderd.
Offerteaanvragen zonder feedback worden binnen 12 maanden geannuleerd.
5.3.
De bovenstaande bepalingen hebben geen invloed op de vervulling van bewaarverplichtingen gespecificeerd in de wetgeving (bv. Boekhoudwetgeving) of de verwerking van gegevens op basis van aanvullende toestemmingen die zijn gegeven tijdens de registratie op de Website of op enige andere manier.
6.
REEKS PERSONEN DIE DE GEGEVENS KENNEN, GEGEVENSVERZENDING, GEGEVENSVERWERKING
6.1.
De gegevens zijn primair beschikbaar voor de Dienstverlener en de interne medewerkers van de Dienstverlener, maar worden niet gepubliceerd of doorgegeven aan derden.
6.2.
De Dienstverlener kan een gegevensverwerker (bijvoorbeeld systeembeheerder, transportbedrijf, accountant) inschakelen voor de werking van het onderliggende IT-systeem, het uitvoeren van opdrachten en het afwikkelen van verrekeningen.
Naam van gegevensverwerkers:
Bedrijfsnaam:
Adres:
Bezigheid
GE Logisztika Kft.
1116 Budapest Hunyadi János út 162
Koeriersactiviteiten
DPD Hungária Kft.
1158 Budapest, Késmárk utca 14/b
Koeriersactiviteiten
FOXPOST Zrt.
3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.
Koeriersactiviteiten
Magyar Posta ZRT.
1138.
Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Koeriersactiviteiten
Octonull Kft.
1085 Budapest, József körút 74.
I. em.
6.
Systeembeheerder voor elektronische facturering
OTP Mobil Szolgáltató Kft.
1093 Budapest, Közraktár utca 30-32.
Beheerder van het betalingssysteem
Online marketing
Facebook, Inc.
1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, United States
Online marketing
The Rocket Science Group, LLC
675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308
Nieuwsbrief verzendsysteem
Online Comparison Shopping Kft.
1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.
Prijsvergelijkingsactiviteit
Om de elektronische factuur te publiceren, stuurt de Dienstverlener de gegevens die door de Betrokkene worden verstrekt door aan Octonull Kft.
Het doel van de gegevensoverdracht: het uitreiken van een elektronische factuur voor het aanvragen van vergoedingen aan de Betrokkene, die de Dienstverlener elektronisch verstuurt naar het e-mailadres dat door de Betrokkene is opgegeven.
6.3.
Zoltán Kovács (zelfstandig ondernemer) behandelt de persoonsgegevens van de Betrokkene op een herleidbare manier en in overeenstemming met de wet.
Naast het bovenstaande worden persoonlijke gegevens aan derden overgedragen alleen met toestemming van de Betrokkene en worden zij alleen bekendgemaakt op officieel verzoek.
7.
BETROKKEN RECHTEN EN HANDHAVINGSMOGELIJKHEDEN
7.1.
De betrokkene heeft het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonlijke gegevens die door de Dientsverlener worden beheerd en kan deze op elk moment wijzigen op de manier die is gespecificeerd in de AV.
7.2.
Op verzoek van de Betrokkene verstrekt de Dienstverlener informatie over de gegevens die door hem worden verwerkt, over de gegevens die worden verwerkt door de gegevensverwerker die hem is toevertrouwd of waarover hij beschikt, hun bron, het doel, de rechtsgrondslag, de duur van de gegevensverwerking, evenals de naam, het adres en de omstandigheden van het incident, de gevolgen ervan en de maatregelen die zijn genomen om het te verhelpen, evenals, in het geval van de doorgifte van de persoonsgegevens van de Betrokkene, de rechtsgrondslag en de ontvanger van de doorgifte.
De Dienstverlener zal de gevraagde informatie binnen 30 dagen na de indiening van het verzoek schriftelijk verstrekken.
Als de Dienstverlener een interne functionaris voor gegevensbescherming heeft, houdt de interne functionaris voor gegevensbescherming een register bij om de maatregelen met betrekking tot het incident inzake gegevensbescherming te volgen en om de Betrokkene te informeren, met inbegrip van de reikwijdte van de persoonsgegevens van de Betrokkene, de omstandigheden, effecten en maatregelen die zijn genomen om het te elimineren, evenals andere gegevens die zijn gespecificeerd in de wetgeving die gegevensverwerking voorschrijft.
7.3.
De Betrokkene kan hun rechten uitoefenen op de volgende contactgegevens:
Postadres:
Zoltán Kovács, zelfstandig ondernemer, Hongarije, 6500 Baja, Szabadság út 79. 3/16.
Klantenservice: https://www.butorkovacs.nl/contact
De Betrokkene kan zich wenden tot de medewerker van de Dienstverlener met vragen of opmerkingen met betrekking tot gegevensbeheer in overeenstemming met paragraaf 7.3. via contacten.
7.4.
De Betrokkene heeft te allen tijde het recht om correctie of verwijdering van onjuist vastgelegde gegevens te verzoeken.
Sommige van de gegevens kunnen door de Betrokkene op de website worden gecorrigeerd; in andere gevallen verwijdert de serviceprovider de gegevens binnen 3 werkdagen na ontvangst van het verzoek, in welk geval zij niet kunnen worden hersteld.
De verwijdering is niet van toepassing op de wettelijk vereiste gegevensverwerking (bijv. boekhoudkundige voorschriften), de dienstverlener zal zij gedurende de vereiste periode bewaren.
7.5.
De Betrokkene kan ook verzoeken om hun gegevens te blokkeren.
De Dienstverlener blokkeert de persoonsgegevens indien de Betrokkene daarom verzoekt of indien, op basis van de informatie waarover hun beschikt, kan worden aangenomen dat de verwijdering de gerechtvaardigde belangen van de Betrokkene zou schaden.
Persoonsgegevens die op deze manier worden geblokkeerd, mogen alleen worden verwerkt zolang het doel van de gegevensverwerking bestaat, waardoor het verwijderen van persoonsgegevens niet mogelijk is.
De Betrokkene wordt in kennis gesteld van de rectificatie, blokkering en verwijdering, evenals aan alle personen aan wie de gegevens eerder zijn overgedragen voor gegevensbeheerdoeleinden.
De melding kan achterwege blijven als deze geen inbreuk maakt op de gerechtvaardigde belangen van de Betrokkene met betrekking tot het doel van de gegevensverwerking.
Als de Dienstverlener niet voldoet aan het verzoek van de betrokkene tot rectificatie, blokkering of annulering, deelt de Dienstverlener de feitelijke en juridische redenen voor de afwijzing van het verzoek tot rectificatie, blokkering of annulering binnen 30 dagen na ontvangst van het verzoek schriftelijk mee.
De Betrokkene kan bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens.
De Dienstverlener onderzoekt het protest binnen de kortste tijd na de indiening van de aanvraag, maar niet later dan 15 dagen, neemt een beslissing over de gegrondheid van de aanvraag en stelt de aanvrager schriftelijk op de hoogte van zijn beslissing.
7.6.
Overeenkomstig Info.tv. en het burgerlijk wetboek (wet V van 2013) kan de Betrokkene een aanvraag indienen bij de Nationale Autoriteit voor Gegevensbescherming en Vrijheid van Informatie (1125 Boedapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22 / c.; Www.naih.hu) of hun rechten doen gelden voor een rechtbank.
7.7.
Indien de Betrokkene gegevens van derden heeft verstrekt tijdens de registratie voor het gebruik van de dienst of op enigerlei wijze schade heeft veroorzaakt tijdens het gebruik van de Website, heeft de Dienstverlener het recht om schadevergoeding af te dwingen tegen de Betrokkene.
In dat geval zal de dienstverlener alle mogelijke hulp verlenen aan de handelende autoriteiten om de identiteit van de inbreukmakende persoon vast te stellen
8.
NIEUWSBRIEF, GEPERSONALISEERDE NIEUWSBRIEF
8.1.
De Dienstverlener besteedt bijzondere aandacht aan de wettigheid van het gebruik van de door de Dienstverlener beheerde e-mailadressen, dus het wordt alleen gebruikt voor het verzenden van e-mails (informatie of reclame) zoals hieronder gedefinieerd.
8.2.
Het beheer van e-mailadressen dient primair ter identificatie van de Betrokkene, het bijhouden van bestellingen tijdens het uitvoeren van bestellingen en het gebruik van diensten, dus e-mails worden primair voor dit doel verzonden.
8.3.
In het geval van een wijziging in de diensten van de Dienstverlener of in de AV, zal de Dienstverlener informatie over de wijzigingen en andere soortgelijke diensten van de Dienstverlener in elektronische vorm per e-mail aan de Betrokkene verstrekken.
Dergelijke kennisgevingen worden door de serviceprovider echter niet gebruikt voor reclamedoeleinden.
8.4.
Nieuwsbrief
De Dienstverlener zal brieven met een advertentie of een advertentie (nieuwsbrief) naar de bij de offerteaanvraag opgegeven e-mailadressen alleen sturen met de uitdrukkelijke toestemming van de Betrokkene, in gevallen en op een manier die voldoet aan de wettelijke vereisten.
De nieuwsbrief bevat direct marketing-elementen en bevat advertenties.
De Dienstverlener gaat om met de gegevens die de Betrokkene tijdens het gebruik van de nieuwsbrief verstrekt.
In het geval van een nieuwsbrief beheert de Dienstverlener de gegevens die worden verstrekt tijdens het abonneren op de Betrokken nieuwsbrief totdat de abonnee zich uitschrijft voor de nieuwsbrief door op de knop "uitschrijven" onderaan de nieuwsbrief te klikken of per e-mail of per post verzoekt om uit de nieuwsbrieflijst te worden verwijderd.
In geval van uitschrijving zal de Dienstverlener geen contact opnemen met de Betrokkene met verdere nieuwsbrieven of aanbiedingen.
De betrokkene kan zich te allen tijde kosteloos uitschrijven voor de nieuwsbrief en zijn of haar toestemming intrekken.
Onze geregistreerde gebruikers kunnen zich op elk moment en kosteloos uitschrijven voor de nieuwsbrief door in te loggen op hun persoonlijke pagina.
8.5.
Gepersonaliseerde nieuwsbrief
Zelfstandig ondernemer Zoltán Kovács kan de persoonsgegevens van de gebruikers ook gebruiken om hen persoonlijke aanbiedingen in de vorm van een nieuwsbrief te sturen.
In het kader van de gepersonaliseerde nieuwsbrief onderzoekt de zelfstandig ondernemer Zoltán Kovács de eerdere offerteaanvragen van de aanbestedende dienst en de gebruikers die zich op de nieuwsbrief hebben geabonneerd en op basis van dit onderzoek en de resultaten kan hij ook een gepersonaliseerde nieuwsbrief naar de gebruikers sturen.
Het afmelden voor de gepersonaliseerde nieuwsbrief is onderworpen aan de bepalingen in paragraaf 8.4.
Als de betrokkene gebruiker zich uitschrijft voor de BútorKovács-nieuwsbrief, ontvangt de betrokkene geen gepersonaliseerde nieuwsbrief meer.
9.
ANDERE BEPALINGEN
9.1.
Het systeem van de Dienstverlener kan gegevens verzamelen over de activiteit van de Betrokkene, die niet kunnen worden gekoppeld aan andere gegevens die door de Betrokkene zijn verstrekt bij het aanvragen van een offerte, of aan gegevens die zijn gegenereerd bij het gebruik van andere websites of diensten.
9.2.
In alle gevallen waarin de Dienstverlener van plan is de verstrekte gegevens te gebruiken voor een ander doel dan het doel van de oorspronkelijke gegevensverzameling, zal hij de Betrokkene hiervan op de hoogte stellen en zijn voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming verkrijgen, of hun de mogelijkheid bieden om het gebruik te verbieden.
9.3.
De Dienstverlener verbindt zich ertoe de veiligheid van de gegevens te waarborgen en technische maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de geregistreerde, opgeslagen en beheerde gegevens worden beschermd, en al het mogelijke te doen om vernietiging, ongeoorloofd gebruik en ongeoorloofde wijziging ervan te voorkomen.
Het verbindt zich er ook toe om een beroep te doen op elke derde aan wie de gegevens kunnen worden overgedragen of overgedragen om zijn verplichtingen in dit verband na te komen.
9.4.
De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om dit Reglement eenzijdig te wijzigen met voorafgaande kennisgeving aan de Betrokkenen op de Website.
Nadat de wijziging van kracht is geworden, moet de Betrokkene de wijzigingen accepteren om de website te kunnen blijven gebruiken, zoals verstrekt door de Dienstverlener op de website.
Klik hier om het document in pdf-formaat te downloaden!
Boedapest, 21 April 2019.